...നോട്ടീസ് ബോര്‍ഡ്...പാട്ടപ്പിരിവ്...ലോട്ടറി വില്പന...

Thursday, September 13, 2007

രചന ഫ്രീഫോണ്ടാണോ?

രചനയും അഞ്ജലിയും ഫ്രീസരീഫും വിന്‍ഡോസില്‍ ഓപ്പണ്‍ ചെയ്യുമ്പോള്‍ വരുന്നതാണ് താഴേ:

രചന ഫ്രീഫോണ്ടാണോ? എനിക്കാകെ കണ്‍ഫ്യൂഷനാ‍യി...

Friday, September 7, 2007

ഫീഡിനെ പറ്റി വീഡിയോ

ദോ ഇവിടേ നിന്നു കാണൂ.. ഒരു RSS ഫീഡുകൊണ്ടുള്ള ഉപകാരങ്ങള്‍ എന്തൊക്കെ, എളുപ്പത്തില്‍ എങ്ങനെ ഉപായോഗിക്കാം എന്ന്‌ രസകരമായി വിവരിക്കുന്നു.