...നോട്ടീസ് ബോര്‍ഡ്...പാട്ടപ്പിരിവ്...ലോട്ടറി വില്പന...

Thursday, August 27, 2009

മോഹൻലാൽ തന്നെ ഒന്നാമൻ


ജനങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇന്ററെസ്റ്റ് ഉള്ള താരം ആരെന്ന ചോദ്യത്തിനു രണ്ടുത്തരമില്ല. അത്‌ മോഹൻലാൽ തന്നെ. പ്രിഥ്വീരാജ് മമ്മൂട്ടിക്കൊപ്പം കട്ടയ്ക്ക് കട്ടയ്ക്ക് എന്നത്‌ ഒരു പുതിയ അറിവായിരുന്നു.

ഈ ലിങ്ക് കാണുക നിങ്ങളുടേതായ ഗവേഷണം നടത്തിനോക്കുക.