...നോട്ടീസ് ബോര്‍ഡ്...പാട്ടപ്പിരിവ്...ലോട്ടറി വില്പന...

Thursday, November 8, 2007

തൊരപ്പന്‍: മലയാളത്തിനൊരു ഡിഗ്ഗ്

പുഴ.കോമിന്റെ പുതിയ സംരംഭമായ തൊരപ്പന്‍ കണ്ടുവോ?

‘ബ്ലോഗിനെ പറ്റി കുറേ കേട്ടൂ; അപ്പോ നല്ലത്‌ രണെണ്ണം സാമ്പിള്‍ ചെയ്യാന്‍ എവിടെ പോണം‘ എന്ന്‌ ആരെങ്കിലും ചോദിക്കുമ്പോള്‍ കൊടുക്കാന്‍ ഒരു ലിങ്കായി...

രണ്ട് സജഷനുകളുണ്ട്: