...നോട്ടീസ് ബോര്‍ഡ്...പാട്ടപ്പിരിവ്...ലോട്ടറി വില്പന...

Thursday, April 3, 2008

ഗൂഗിളിന് പോസ്റ്റുകള്‍ കാണാതാവുമ്പോള്‍

ഇതാ ഒഫീഷ്യല്‍ ഡോക്യുമെന്റേഷന്‍.

ഗൂഗിള് ചതിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള പോസ്റ്റുകള്ക്ക് ഉദാഹരണങ്ങള്:
http://nilanizhal.blogspot.com/2008/04/blog-post_01.html
http://capturinghistories.blogspot.com/2008/04/blog-post.html
http://mathilukalillathe.blogspot.com/2008/03/blog-post_8589.html

ഇതില് അവസാനത്തെ ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ള രണ്ടും ഇന്നു ഗൂഗിളില് കിട്ടുന്നുണ്ട്.

പരാതിപ്പെടും മുമ്പ് 'site:http://nilanizhal.blogspot.com/2008/04/blog-post_01.html' എന്ന് നിങ്ങളുടെ ബ്ലോഗിനെ ബ്ലോഗ് സെര്ച്ചില് തിരയുക. പോസ്റ്റിന്റെ അഡ്രസ്സിനുമുമ്പില്‍ 'site:' എന്നു ചേര്‍ത്തിട്ടുവേണം സെര്‍ച്ച് ചെയ്യാന്‍.

കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ സെറ്റിംഗ്സ് ശരിയാണൊ എന്നുറപ്പ് വരുത്തുക; ഇനി ദിവസം ക്ഷമിക്കുക.

ഇത്രയായിട്ടും വരുന്നില്ലെങ്കില്, പോസ്റ്റ് റിപബ്ലിഷ് ചെയ്യുക.

സാധ്യമെന്കില് ഒരു ഡമ്മി പോസ്റ്റുകൂടി ചെയ്യുക.