...നോട്ടീസ് ബോര്‍ഡ്...പാട്ടപ്പിരിവ്...ലോട്ടറി വില്പന...

Thursday, August 16, 2007

ഈ റെന്‍ഡറിംഗ് പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചവരുണ്ടോ?

താഴെകാണുമ്പോലെ ഫയര്‍ഫോക്സില്‍ റെന്‍‌ഡറിംഗ് പ്രശ്നമുണ്ടായി, അത്‌ പരിഹരിച്ചവരുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കില്‍ പറഞ്ഞുതരൂ. പെരുത്തു നന്ദി!

1 comment:

  1. Cibu,
    Do you see the same problem in chintha.com blogroll page? It is rendering fine for me in firefox. Take a look at the CSS on that page.

    ReplyDelete